>> Rumen

Rumen
Rumen

KULLANIM AMACI:
Rumen PH' ini normal düzeye getirerek rumen fonksiyonlarını düzenlemeye yardımcı olur.
KULLANIM ŞEKLİ:
MG Rumen (2-3) 1,5 It. ılık suda çözülerek içirilir veya yemlerine karıştırılarak kullanılır.
ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİLERİ:
Tarım ilaçları ve gübrelerinden uzakta muhafaza ederek bulaşmasını engelleyiniz. Açılmış ambalajları kısa sürede kullanınız ve ağızlarını kapalı tutunuz.Hedef türler haricinde kullanılması tavsiye edilmez.
DEPOLAMA ŞEKLİ:
Serin, kuru, ışıksız ve rutubetsiz ortamlarda depolanmalıdır.
Rumen