>> Balance

Balance
Balance

KULLANIM AMACI:
Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların amino asit, canlı maya, inaktif maya, soda ve iz mineral ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hazırlanmış premikstir.
KULLANIM ŞEKLİ:
1 ton yeme 1 O kg, 1 torba yeme 500 gr, ayrıca; Sığır, Dana ve Düvelere 100 gr, Koyun ve Keçilere 50 gr günlük yemlerine karıştırılarak verilir.
ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİLERİ:
Tarım ilaçları ve gübrelerinden uzakta muhafaza ederek bulaşmasını engelleyiniz.
Açılmış ambalajları kısa sürede kullanınız ve ağızlarını kapalı tutunuz. Hedef türler haricinde kullanılması tavsiye edilmez.
DEPOLAMA ŞEKLİ:
Serin, kuru, ışıksız ve rutubetsiz ortamlarda depolanmalıdır.
Balance