>> Mg Eddi Clavus

Mg Eddi Clavus
Mg Eddi Clavus

KULLANIM AMACI:
Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların bağlayıcı ile birlikte biotin, organik iyot ve organik çinko ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hazırlanmış premikstir.
KULLANIM ŞEKLİ:
1 Ton yeme 10 kg, 1 torba yeme 500 gr, ayrıca; Besi Sığırları, İnek ve Düvelere 100 gr, Koyun ve Keçilere 40 gr günlük yemlerine karıştırılarak kullanılır.
ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİLERİ:
Tarım ilaçları ve gübrelerinden uzakta muhafaza ederek bulaşmasını engelleyiniz. Açılmış ambalajları kısa sürede kullanınız ve ağızlarını kapalı tutunuz. Hedef türler haricinde kullanılması tavsiye edilmez.
DEPOLAMA ŞEKLİ:
Serin, kuru, ışıksız ve rutubetsiz ortamlarda depolanmalıdır.
Mg Eddi Clavus